Terug
Gepubliceerd op 24/11/2021

Agenda  Raad voor Maatschappelijk Welzijn

do 02/12/2021 - 21:00 raadzaal
 • 1.

  2021_RMW_00029 - Notulen vorige zitting - d.d. 28.10.2021 - Goedkeuring

 • 2.

  2021_RMW_00031 - IOK - buitengewone algemene vergadering 17 december 2021 - vaststelling mandaat OCMW-vertegenwoordiger, goedkeuring agenda, en goedkeuring statutenwijziging IOK - Goedkeuring

  Goedkeuring statutenwijziging IOK

  Vaststelling van het mandaat van de OCMW-vertegenwoordiger en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van IOK d.d. 17 december 2021.

 • 3.

  2021_RMW_00032 - Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg (CIPAL) - Algemene Vergadering van 16 december 2021 - vaststelling van het mandaat van de afgevaardigde van het OCMW en goedkeuring agenda - Goedkeuring

  Vaststelling van het mandaat van de afgevaardigde van het OCMW en goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering Cipal  d.d. 16 december  2021.